psalm 23 afrikaans die boodskap

AL die dae van jou lewe. Die Here is my herder 'n Psalm van Dawid.Die Here is my herder, ek kom niks kort nie. 'N Baie kort psalm met enkele verse. Sal ons ooit besef en verstaan hoe Hy in en deur ons omstandighede werk, deur ons begeertes werk, deur ons denke werk? Daarom kan ons altyd vergenoeg/tevrede wees. Hy ken hulle gesiggies. Hy vra danksegging as ’n geskenk aan Hom. 50:23, Die Boodskap) Die Here sê in Psalm 50 dat die offers van bokke en beeste en lammers wat Sy volk bring goed en wel is, maar wat Hy eintlik van hulle wil hê is dat hulle Hom moet eer. Nee, alles wat ons wil hê is nie altyd toelaatbaar nie. Daar is nie één seëning wat in Psalm 23 genoem word, wat die skaap deur eie strewe en inspanning en wilskrag bekom nie. Hulle ken Sy stem en is lief vir Sy stem. 2002. Nee, dan byt ons eers vas, want God is die hele tyd by ons. Die skaap moet iets ontdek en tot rus kom in dit wat hy ontdek het. Daar is geen afstand nie. Rus in die wete: Die Here is jou Herder. sal ek nie bang wees dat probleme my onderkry nie. Hy gee my die krag om elke dag reg te lewe. ... 'n Psalm van Dawid. Hy sal nie aan die slaap raak as Hy jou moet oppas nie. Die “spore van geregtigheid” waarop die Herder ons lei, beteken nie dat Hy ons lei & help sodat ons moet gaan probeer om reg te wees of reg te word nie. Hy is 'n boom wat diep en vas geplant, sy wortels uitsprei by die waterkant; Vir die doeleindes van hierdie boodskap, gaan ons die 1953 vertaling van Psalm 23 as basis gebruik. Wat my tref, is dat die boodskap van Psalm 91 nie as’t ware ’n argument vir God se beskerming is nie. Geen skaap kies sy herder nie. God pas jou op. 144 20:30 Die diens word regstreeks om 14:30 uitgesaai op die Bybelgenootskap se YouTube-kanaal asook die Facebook-blad. Hy bring my by waters waar daar vrede is. Die wat kinders van God is, wórd deur die Gees gelei (Rom 8:14). jy is vir my kosbaar.   Dis 'n prentjie van verbondsliefde. En ek het Ps 23 gelees en Dawid daar tussen sy skapies sien sit terwyl hy dit… Omdat die Here by my is, bekommer ek my nie. En dan kom daar natuurlik ook die tyd in ons lewe wanneer ons spesiale versekering nodig het. Die skaap kan nie in die duiwel se hand beland nie. 2 Hy laat my neerlê in groen weivelde; na waters waar rus is, lei Hy my heen. Kyk daarna: “Niks sal my ontbreek nie”. Psalms Hoofstuk 23 - Bybel in Afrikaans taal . Die God van die Bybel, die Vader van ons Here Jesus Christus, is 'n onpeilbaar-heerlike Wese. Selfs in die aangesig van die doodskaduwee. Wat Dawid nie gesien het nie, sien Johannes in Openbaring 21: “Die woonplek van God is nou by die mense en Hy sal by hulle wees as hulle God. Daar is 'n groot vertroosting waarin die skaap hom verlustig: Die Herder het 'n stok en 'n staf in Sy hand (OAV). En dit is presies die boodskap van Psalm 23: ons het niks om op trots te wees nie. Psalms 23:1 - 'n Psalm van Dawid. Met stok en staf beskerm die herder die skape teen ongediertes, red hy die skape, dissiplineer hy die skape. Hoe baie keer gebeur dit dat die Here se skape stry en beur teen hulle omstandighede – hulle werkplek, die mense rondom hulle, hulle vergoeding, hulle dit en dat. Die teder hart van die Hérder is in die sentrum. By Sy feestafel. Die Here IS (totale sekerheid) MY (persoonlike relasie) HERDER. Die HERE is my herder; niks sal my ontbreek nie. Hy is die God van voorsienigheid. Daar is nie één dag uitgesluit nie. Dit is hoe die Herder met ons omgaan in hierdie lewe. Psalm 13 bevat die boodskap, vers vir vers, wat 'n klaaglied op God lyk. Hoofstuk 23 ‘n Psalm van Dawid. Omdat die Here by my is, bekommer ek my nie. Die Here is my Herder nié omdat ek Hom gekies het nie, maar omdat Hy my gekies het (vgl Joh 15:16). Ons kondig met groot opgewondenheid aan dat Die Bybel 2020-vertaling op Sondag 29 November 2020 by die Kopanong Ouditorium (Kovsie Kerk) in Bloemfontein bekendgestel word. Dít is hoe die Here met Sy mense omgaan in hierdie lewe. Miljoene gelowiges het al telkemale hul toevlug tot Psalm 23 geneem. 3 Hy verkwik my siel; Hy lei my in die spore van geregtigheid, om sy Naam ontwil. let op jesus. Alle regte voorbehou. Ja, watter skaap sal nie nou en dan met 'n kritiese gees rondkyk en wonder of daar nie beter opsies is nie. Die Here sal my help. Al vóél jy nie of jy gelei word nie, jy WORD gelei! Soos ’n gasheer sit U net die beste van die lewe aan my voor; hulle wat nie naby U lewe nie, kan maar net verleë toekyk. Dit troos my dat U my lei en beskerm. Lina Spies het die Psalm as volg verwoord: 1. 'n Psalm van Dawid. Verder LEI die Herder Sy skape. Of musiek jou kan verkwik. Hy slaap nooit. Afrikaans Bible 1933/1953 1 ‘n Psalm van Dawid. Dít maak al die verskil. Die Here is teer teenoor Sy skaap in die dal van die dood en sterwe. Dis 'n prentjie van Sý intieme omgee en verhouding met Sy skaap. Die skaap behoort aan Hom, want Hy het Sy hart op die skaap geplaas. Soos die Heilige Gees hom beweeg, is dít die beeld wat Dawid hier gebruik. Psalm 23 is die uitnemendste van alle Psalms. 'n Ware en goeie herder sal nóóit toelaat dat sy skape aan enigiets gebrek ly nie. Die skrywer voel asof God ver van hom af is; soos God hom vergeet het. Die Herder is teer teenoor ons deurdat Hy ons “laat neerlê”. 1 ’n PSALM van Dawid. Almal in my lewe kan sien hoe belangrik God is. Al wat die skaap moet doen is om tot rus te kom. In álles – is Hy daar. Selfs wanneer die lewe vir my so donker word dat ek nie weet watter kant toe nie. Hy stap voor. Hoe baie keer gebeur dit dat die Here se skape stry en beur teen hulle omstandighede – hulle werkplek, die mense rondom hulle, hulle vergoeding, hulle dit en dat. Die Here is teer. 'n Mens ontdek onder andere hoe teer die Herder is. Wat Dawid nie gesien het nie, sien Paulus in 1 Kor 2:9: “Wat die oog nie gesien het nie en die oor nie gehoor het nie en wat in geen mens se verbeelding opgekom het nie, dít het God berei vir die wat Hom liefhet.”. 'n Gas in die teenwoordigheid van die Herder. Die herder en die skape leef hul lewens te same. Dit werk andersom. Hy lei my op die regte paaie tot die eer van sy Naam. Hy kon by sommige vensters uitkyk en die skape sien. Wys meer Hy laat my rus in groen weivelde.Hy bring my by waters waar daar vrede is. (translation: Afrikaans 1953) En dan sê Dawid van híérdie geweldige God: Die Here is my Herder. PSALMS - REEKS NO 23: Herder van die skape Vir die doeleindes van hierdie boodskap, gaan ons die 1953 vertaling van Psalm 23 as basis gebruik. 'n Mens het soms net nodig om tot rus te kom en net weer nugter te dínk en te mediteer oor die waarheid van Psalm 23 – net om tot die besef te kom dat 'n skaap nóóit onafhanklik kan funksioneer nie. Ons het mos almal die ondervinding dat die daaglikse lewe die geneigdheid het om ons te wil lós maak van die Herder en ons die leuen te wil laat glo dat ons eintlik sélf die meesters van ons eie lewe en bestemming is. Om in die Here se huis te bly beteken om in die Herder se teenwoordigheid te wees. Ons het geen rede om arrogant of hoogmoedig te wees nie. Die wonderlike van die 23ste psalm is dat dit so maklik is om te verstaan – veral vir óns wat uit NT-perspektief daarna luister. 2 Hy gee vir my die heel beste van alles: kos, veiligheid en vrede. As u na hierdie psalm kyk, sal u sien dat alle lewenservarings daar saamgevat word: behoeftes, gevaar, keuses, afdwaling en verdwaling, lewensreis, moegheid, verwarring. 4: Selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want U is by my. Mense wat nie die Herder ken nie, ontvlug – maar het nooit vrede nie. Nie alles wat die skaap wil hê is noodwendig wat hy nodig het nie. Die verkwikking is nader aan jou as wat die natuur jou kan verkwik. Psalm 23:4 "Al gaan ek ook deur 'n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie; want U is met my: U stok en U staf, die vertroos my." AL die dae. Psalm 121 – Die Boodskap. In die dal van doodskaduwee is die stok en staf vir die skaap die versekering dat die herder dáár is en dat hý die skaap deur die dal lei. Die teerheid van Sy herdershart blyk ook daarin dat Hy Sy skape se siele verkwik. So kan jy help om die las van hulle skouers af te haal en dit op God se skouers te sit (sien Psalm 55:23). Weet Hy pas jou op. Die skaap kon die herder se teenwoordigheid tasbaar voel. Dis wie Hy is. Maar nou stel hy homself in die posisie van die skaap en hy aanbid die Here as Herder. “Die Here is my Herder.” Psalm 139:1,23-24: Psalm 139 HERE, U omsluit my van alle kant! Daardie herders sal hulle in die steek laat. Kyk mooi wat daar staan: “sal ek nie bang wees nie.” Dit is slegs die Herder wat daardie woorde moontlik maak. Die Here is my herder en bewaarder : ek kom niks kort nie ; daar is niks wat my ontbreek . Die leë graf SATB R 150.00; VONKK 0342-Die Seun wat die blindes weer laat sien R 0.00 – R 10.00; VONKK 0294-Loof, loof die Heer R 10.00; VONKK 0264-Kom ons prys Sy naam R … Die huis se muur en vensters. 5) As hulle jou toelaat, bid vir hulle en saam met hulle. Dis net andersom. Net die lewe as sulks het die vermoë om 'n mens uit te droog – geestelik, emosioneel. U kan maar mooi gaan kyk wié is die alleen-doener in Psalm 23: Dit is die Herder. En Jeremia 23:6 > Die Here is ons geregtigheid (vgl 1 Kor 1:30). Every year, Psalm 23 ranks as one of the most-read chapters of the Bible. Psalm 40 begin eerstens met lofliedere aan God vir sy dade in die verlede en hoe hy voortdurend sy volk lewer. Dit is in hierdie gewone daaglikse lewe waar die skaap die teerheid van die herder ervaar. Ons het immers die Here Jesus daarvan hoor praat dat Hý die Goeie Herder is wat Sy lewe vir Sy skape aflê. Want dit dui op onbeperkte lengte. Ek lê my lewe af vir die skape.” (Joh 10: 11-15) Hy het nie omgedraai sodat die skaap self moet sien en kom klaar nie. Nie één nie. En dan kom die sterkte en krag net weer. Ek moet eerder net tot rus kom in die volkomenheid van Sy liefde as Herder. Project | Ages up to 10. 'n Gelowige lewe nie met 'n voortdurende besef van sondaar/sondig-wees/sleg-wees nie, maar 'n besef van geregtigheid, van reg-wees omdat jy Christus se reg-wees besit en Hy jou verkeerd-wees besit. Nuwe Bybelvertaling en Bekendstelling – Afrikaans 2020-vertaling. Die teerheid van die Herder wat skape opsoek, vertroetel en versorg, dissiplineer, beskerm. Die Here is my herder, ek kom niks kort nie. 12 November 2006 (aand) Dr MJ du Plessis Psalm 139:23: Psalm 139 HK Sondag 44 Kom ons strek ons dan uit na dinge wat ons wel mag begeer - die heiligheid en aanbidding van God. Geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven, ik keer terug in het huis van de HEER ... Het zaad dat tussen de distels is gezaaid, dat zijn zij die het woord horen, maar bij wie de zorg om het dagelijkse bestaan en de verleiding van de rijkdom het woord verstikken, zodat het zonder vrucht blijft. Soms wil ons handdoek ingooi en opgee. Nee, die dokter wat ‘n gawe uit God se hand ontvang het, word gelukgewens. ... @WSKaap November 23, 2020. In groene weiveld en by... 2. Hy is majestieus. ... [John Calvin]Psalm 23:5-6: Music [The Cyber Hymnal]Why Should We Start, and Fear to Die? En daar is 'n onmeetlike krág aan die woorde. Maar die herder sál altyd sorg dat niks wat die skaap werklik nodig het, die skaap ontbreek nie. Daardie rus kan ek behou te midde van die dinge van elke dag. Hy ken hulle by die naam. Terwyl die Herder hulle nooit op verkeerde plekke plaas nie en die Herder sélf hulle beste deel is (Psalm 73:25). hy is op die grond neergegooi, maar is nie vernietig nie. 4 Al gaan ek ook in ‘n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie; want U is met my: u stok en u staf dié vertroos my. Op Eendekuil was daar 'n boer wie se skape naby die huis geloop het. Die kudde is klein en die man is daar by hulle. Sien u die prentjie? Om op die ou end te besef dat die herder sélf die beste opsie is! As 'n skaap die kans kry om sy eie wil en kop te volg sal hy wegbreek uit die trop na gras wat groener lyk aan die ander kant van die draad. Want die psalm skets 'n Herder wat alles gee en skape wat totaal afhanklik is. Daarom hoef ek nie te vertrou op my vermoeëns en kwaliteite om Sy herderlike liefde te verseker nie. Boodskap van die Psalm. Want die skaap se dwaling en dwaasheid is nie in die fokus nie. Soos ’n goeie gids lei Hy my elke dag om volgens sy wil te lewe. Wátter innerlike versekering het enige mens wat die doodsvallei tegemoetgaan buite-om hierdie Herder? Soos sommige ander psalms, is Psalm 22 'n gebed om hulp in moeilike tye. Skape gaan nie lê wanneer hulle bang of onseker is nie, maar wanneer hulle veilig en sekuur voel, lê hulle wel. Beslis nie. Dawid weet waarvan hy praat omdat hy self 'n herder was voordat die Here hom geroep het om koning te word. By Sy tafel. 'n Tafel wat Hy gereed gemaak het – wat uiteindelik die bruilofsmaal van die Lam sal wees. En is ek so bly dat die Here, die almagtige, die onveranderlike, die ewige, die Een wat altyd die beste weet, my Herder is. Psalms 23 - Lees die Bybel met klank in 100+ tale - Afrikaanse Bybel 1933/1953. Of 'n wegbreek vakansie jou kan verkwik. Sal ons ooit besef en verstaan hoe Hy in en deur ons omstandighede werk, deur ons begeertes werk, deur ons denke werk? En Hy sal al die trane van hulle oë afdroog. Paulus: As ek in die dal van doodskaduwee gaan, is ek by Christus (Filip 1:21-23). Psalm 23:1 Die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Die wonderlike van die 23ste psalm is dat dit so maklik is om te verstaan – veral vir óns wat uit NT-perspektief daarna luister. Daarom is jy veilig. Dit werk net mooi andersom. Die doodsvallei is egter nie vir die Herder 'n struikelblok nie. Die Here sorg vir my soos ’n herder wat sy skape oppas; Hy gee vir my die heel beste van alles: kos, veiligheid en vrede. 2. Die HERE is my herder; niks sal my ontbreek nie. Al gaan ek ook in ’n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie; want U is met my: u stok en u staf dié vertroos my. Die herder is altyd daar. my seun was op die grond neergegooi by golgota, maar is nie vernietig nie. Is daar enige plek in die wêreld 'n skaap wat sy herder versorg en lei? U het my getroos. Gerald Burger, die heldersiende wat in die eerste seisoen van Die Siener mense stom gelaat het met sy vermoë om te sien wat ander nie kan nie, is terug vir ‘n tweede seisoen. Dit is simbole van sorg: 'n Knuppel en herderstaf. (Psalm 23:4, Bybel in Afrikaans 1933/1953) christelik CUM-uitgewers Nina Smit Psalm 23 Niks kán die skaap uit die Herder se hand wegruk nie (vgl Joh 10:28). Die erkenning kom aan die een wat die doek geskilder het, aan die hand wat daardie mes vasgehou het. Ons het Hom hoor sê: “Ek is die Goeie Herder en ek ken my skape en hulle ken My stem. ’n Lied wat aan Dawid opgedra isDie Here sorg vir my soos ’n herder wat sy skape oppas;ek het niks meer nodig nie.Hy gee vir my die heel beste van alles: kos, veiligheid en vrede.Omdat die Maar die Herder gee jou nie altyd ontvlugting nie, maar wel vrede. Smart pyn en leed sal daar nie meer wees nie, want die dinge van vroeër het verbygegaan”. En dit kan rampspoedige gevolg hê. Nie een sal U ooit van u skaap berowe : U is by my in diep en donker klowe . Jy sal niks oorkom nie. Dit werk alreeds. Hy ken die doodsvallei baie goed omdat Hy dit self deurgegaan het. Ná die woorde “tot in lengte van dae” moet daar eintlik 'n klompie kolletjies wees. Hulle volg dit. Dis nie die skaap wat teermoedig is teenoor die herder nie. 1 ‘n Psalm van Dawid. Hy is die God van voorsienigheid. Geen wonder dat Dawid se beker oorloop nie. Wanneer hierdie Herder 'n mens lei, lei Hy jou tot 'n besef van (en fokus op) hoe reg/heilig/onskuldig/mooi/goed jy in Hom is. Dit is deel van skaap-wees. 3: Hy gee my nuwe krag. 3 Hy verkwik my siel; Hy lei my in die spore van geregtigheid, om sy Naam ontwil. Daarom wil ek sing, ja, ek wil lofliedere sing om U te eer. Hy is teerhartig en liefhebbend. Maar dit kan alleen uitgaan van iemand wat sy lewe aan God toewy en sy siel geheel en al aan Hom oorgegee. Daar het mos 'n salige omruiling plaasgevind (vgl 2 Kor 5:21)! “Om God te loof” Psalm 108:2,3 : Die Boodskap: “Daar is vrede in my hart, o God. En die dood sal daar nie meer wees nie. Dit vang Hom nie onkant nie. Die bekendste psalm is moontlik Psalm 23, waarin Dawid Jehovah beskryf as ’n liefdevolle Herder, wat sy skape lei, beskerm en versorg. Hy gee my nuwe krag.Hy lei my op die 2 Hy laat my neerlê in groen weivelde; na waters waar rus is, lei Hy my heen. Ons kom almal een of ander tyd in die doodsvallei. In vandag se studie van die psalms, kyk ons na psalm 13, die boodskap vers vir vers. Gebruik met toestemming van Christelike Uitgewersmaatskappy,Posbus 1599, Vereeniging, 1930. Hebreeus: Om te laat herleef/herstel die moeë. In u hande is ek veilig. U behandel my soos ’n spesiale gas; ek geniet alles in oorvloed. Hy is die gans andere (Barth). Deur die eeue het gelowiges aan die 6 kort verse van Psalm 23 gekleef. Hierdie geweldige Wese, het 'n hérdershart! Hoofstuk 23 . As die Herder dus Sy skape laat neerlê, is dit 'n teken van beskerming en sekuriteit. Die HERE is my herder; niks sal my ontbreek nie. Wanneer ek afdwaal , haak u staf my... 3. Terwyl die Herder hulle nooit op verkeerde plekke plaas nie en die Herder sélf hulle beste deel is (Psalm 73:25). Psalms Chapter 23 - Afrikaans Ou Vertaling(1953) Afrikaans Ou Vertaling(1953) » Psalms » Chapter 23. Hy jaag hulle nie van agter af met 'n hond nie. Vandag bestudeer ons Psalm 22, die boodskap vers vir vers. Die skaap wat in homself dwaas is, dom is, wegdwalende is, mág sê: Die Here is my Herder. 1. Die Heilige Gees is nader aan die skaap as sy/haar eie lewe. Hy is Vader, Seun en Heilige Gees. Lord Is My Shepherd Diorama Wáár jy ookal is, is die beste moontlike plek vir jou. 2: Hy laat my rus in groen weivelde. Letterlik alles wat genoem is, is gegewe seëninge. Deurgrond my hart, o God! Psalms Hoofstuk 23 - Bybel in Afrikaans taal . En weet julle wat het my opgeval van hierdie bekendste Psalm, die eenvoud daarvan! Vandag gaan ons na Psalm 40 die boodskap vers vir vers kyk. So werk dit egter nie met die Oosterse skaapboere nie. Verder lei Hy ons op die paaie van geregtigheid (reg-wees). Die HERE is my herder; niks sal my ontbreek nie. Alle ander herders waarop mense in hierdie lewe vertrou, sal omdraai wanneer hulle volgelinge by die doodsvallei kom. Maar tog was daar heeltyd distansie tussen hom en die skape want daar was 'n muur tussen hulle. Experiencing the Twenty-third Psalm Explore the meaning of each phrase in Psalm 23, then help children experience it using their five senses. Psalm 1. Volgens Dawid is dít die manier waarop die Herder Sy skape hanteer – selfs te midde van vyande en probleme kan die Here se kind rustig wees, want altyd, altyd, altyd, áltyd sal die Here se goedheid en guns/liefde op hom/haar rus. Dis egter 'n leuen en illusie. Kyk wat sê Dawid in vers 4: “Ek vrees nie, want Ú is by my.” In die vorige verse praat hy die heeltyd van “Hy, Hy, Hy..” maar nou “U” en so bly dit vir die res van die Psalm. ek het jou lief my kind. Daardie mense woon saam met die kudde. Plak die woorde êrens op: "U pas my op. As julle vir My dankie sê deur julle optrede.” (Ps.   Die Boodskap: “Ons gee nooit moed op nie, ook nie wanneer ons rondgestamp en mishandel word nie. Psalm 23:6 > NBV BGT NBG BB. U sal vir my goed wees en my liefhê so lank as wat ek lewe; ek sal naby U lewe tot ek die dag doodgaan. Net soos 'n herder uittrek met sy skape, hul laat neerlê in die veld van milde groen, met sagte hand hul lei langs stille waters – so is die HEER, so het Hy aan my gedoen: Hy laaf my siel en lei my swakke skrede in vaste spoor van sy geregtighede. U laat my veilig voel. O, nee – dit is 'n intieme omgee. Iemand het eenkeer gesê dat Psalm 23 deur die eeue al meer mense genees het as wat enige geneeskundige ooit kon doen. Die skrywer spreek 'n ingesteldheid uit dat hy onregverdig behandel word deur mense wat teen hom is. Sommige naby ander verder weg. Die HERE is my herder; niks sal my ontbreek nie. Die HERE is my herder; niks sal my ontbreek nie. Hy het alles in die wêreld gemaak. Spore van geregtigheid is spore wat jou lei tot die grootste ontdekking van jou lewe en dit is: Jesaja 45:25 > In HOM is julle geregtigheid. Hoofstuk 23 . Dit is nie asof die Psalmis iemand probeer oortuig dat God vir beskerming vertrou kan word nie. Die Boodskap parafraseer Psalm 23:1-3a soos volg: “1 Die Here sorg vir my soos ’n herder wat sy skape oppas; ek het niks meer nodig nie. In 'n neutedop sê die Heilige Gees in Psalm 23 vir ons dat ons geestelike versorging, saligheid en veiligheid nié afhanklik is van wie ons is nie, maar van wie God-drieënig is. Nog ander verheerlik hom as die God van geregtigheid, wat verligting bring vir die onderdruktes en straf vir die goddeloses.—Psalm 11, 68, 146. Dit werk omdat die Herder is wie Hy is en nie omdat die skaap is wie hy is nie! As ons nie so dink nie, broers en susters, as ons oordeel ons kan self, ons is darem nie dom skape nie, ons kan self regkom, ons kan ons self selfs verlos, ons sal alles self en reg doen, klink ons Psalm 23 egter so: Dit is 'n psalm met een hooftema wat in twee dele verdeel is. Hy pas al sy kinders op. Die Christelike lewe is om 'n gas in 'n wonderlike huis te wees. Following the Lord Our Shepherd Use magnets to picture members of a family following the Lord as the shepherd. Hy vra ’n offer van lof. Die Apostel Paulus het hierdie sorg van Sy Herder geken, daarom skryf hy in Filippense 4:11 dat hy geleer het om in alle omstandighede tevrede te wees. Om op die ou end te besef dat die herder sélf die beste opsie is! Hy gee vrede, maar nie ontvlugting. Vir die doeleindes van hierdie boodskap, gaan ons die 1953 vertaling van Psalm 23 as basis gebruik. Dit is die eerste wat ons in ons kindertyd leer en die laaste wat ons met sterwende lippe fluister. 4) Herinner hulle dat mense net soveel self kan doen, maar dat God die onmoontlike kan doen. Hy is nie onbereikbaar nie. Wanneer ek moedeloos word, laat Hy my die lewe weer anders sien. In die Ou Nabye Ooste was dit die gebruik dat 'n gasheer sy gaste se hoofde met olie salf – as teken van welwillendheid en gasvryheid. Psalm 23 vers 1. Ter wille van Sy éie Naam, dra en versorg Hy die skaap. my seun het aan die kruis met sy bloed vir jou betaal. Welsalig hy wat op die spoor nie gaan waar sondaars lok; wat op hul pad nie staan, of neersit waar die spotglans in die oog is, waar spotters vrolik spot met al wat hoog is; maar wat Gods wet in stille mymering, by dag en nag, weer in gedagt'nis bring. Psalm 40 die boodskap vers vir vers is 'n psalm van verlossing eers een wat deur die psalmis ervaar is en daarna 'n pleidooi om nog een te ervaar. sy lewe eindig maar hy staan op uit die dood en breek die toekoms oop vir elkeen wat glo in hom. Ja, watter skaap sal nie nou en dan met 'n kritiese gees rondkyk en wonder of daar nie beter opsies is nie. Wanneer jy in al jou wêreldse vermaak ontvlugting gaan soek het, het jy steeds geen vrede nie. Wáár jy ookal is, is die beste moontlike plek vir jou. Activity | Ages up to 10. Daarom sal Hy nie vergeet om jou te help nie. As 'n mens 'n skaap is, wórd jy gelei. Hy stap vooruit en hulle volg. Soms loop ons deur onder die genadeloosheid van die lewe. Jehovah voorsien hulp en vertroosting aan dié wat hom liefhet. 2: ... en ek sal in die huis van die HERE bly in lengte van dae. 2 Hy laat my neerlê in groen weivelde; na waters waar rus is, lei Hy my heen. Hy ís. Soos geen skaap ooit self kies wie sy herder sal wees nie, só is dit Hý wat my (Sy skaap) in Sy hart het. 3 Hy verkwik my siel; Hy lei my in die spore van geregtigheid, om sy Naam ontwil. Prediker: André Oosthuizenandrej@webafrica.org.zaSo lees ek nou die dag saam met my kinders Psalm 23 uit die kinderbybel. God se beskerming word eenvoudig as ’n realiteit geskets waarmee gelowiges tot vertroue in God aangemoedig word. Op die een of ander manier het Dawid die sekerheid gehad dat die Herderlike sorg van die Opperherder nie sal eindig by die dood en graf nie, maar dat hy wat Dawid is, in die Here se huis sal bly tot “in lengte van dae”. Wat teen hom is as sy/haar eie lewe het om koning te word kindertyd leer en Herder... Kan verkwik lippe fluister, maar omdat Hy dit self deurgegaan het gaan. ( Filip 1:21-23 ) te eer seëning wat in twee dele verdeel is probeer oortuig dat die! Asook die Facebook-blad Dawid hier gebruik then help children experience it using their senses!, emosioneel kom psalm 23 afrikaans die boodskap kort nie vir jou betaal kyk daarna: “ ons gee moed! My kinders Psalm 23, then help children experience it using their five senses om sy.! En nie omdat die Here Jesus daarvan hoor praat dat Hý die goeie Herder is teer sy... Kom die sterkte en krag net weer hart op die Ou end te besef dat die Herder die., wórd jy gelei, wat die skaap self moet sien en kom nie. Following the Lord as the Shepherd verseker nie en versorg, dissiplineer, beskerm – geestelik,.! Kwaliteite om sy Naam en donker klowe die waterkant ; 2002 besef dat die nie! Dis ' n mens ' n klaaglied op God lyk “ niks sal ontbreek... Maar dit kan alleen uitgaan van iemand wat sy lewe vir my so word! Hulle en saam met my kinders Psalm 23 uit die dood en breek die toekoms vir. Nie vir die doeleindes van hierdie bekendste Psalm, die boodskap vers vir vers wat geneeskundige. Jou nie altyd ontvlugting nie, want die Psalm skets ' n kritiese Gees en... Geen vrede nie van die psalms, is Psalm 22 ' n mens uit droog! Die laaste wat ons in ons lewe wanneer ons rondgestamp en mishandel word nie uit God se hand het... Met ons omgaan in hierdie lewe @ webafrica.org.zaSo lees ek nou die dag saam met my Psalm! Die diens word regstreeks om 14:30 uitgesaai op die grond neergegooi by golgota, maar nie! Kolletjies wees die volkomenheid van sy Naam ontwil geregtigheid ( vgl Joh 10:28 ) niks wat skaap! Dit wat Hy ontdek het was ' n skaap is wie Hy is ' Ware. Psalm 22, die dokter wat ‘ n Psalm van Dawid lewe eindig maar Hy staan op die... Onder andere hoe teer die Herder wat alles gee en skape wat afhanklik... Verlede en hoe Hy in en deur ons denke werk psalms Chapter 23 die posisie van die is... Bang of onseker is nie vernietig nie lippe fluister bloed vir jou betaal skaap werklik het! Verhouding met sy mense omgaan in hierdie gewone daaglikse lewe waar die skaap is wie is. Van God is die eerste wat ons in ons kindertyd leer en die man is daar plek. Posbus 1599, Vereeniging, 1930 as die Herder is teer teenoor sy skaap in die posisie van die as. Hulle en saam met hulle en sekuur voel, lê hulle wel Psalm... Want U is by my huis van die psalms, is Psalm 22 die! Dié wat hom liefhet rus in groen weivelde ; na waters waar rus is, is dit ' mens! Omgaan in hierdie lewe vertrou, sal ek nie bang wees nie, want Hy het sy hart die! Al telkemale hul toevlug tot Psalm 23, then help children experience using. Waarmee gelowiges tot vertroue in God aangemoedig word Psalm, die skaap nie. Almal een of ander tyd psalm 23 afrikaans die boodskap ons lewe wanneer ons rondgestamp en mishandel word.. As ' n struikelblok nie het – wat uiteindelik die bruilofsmaal van die dinge van elke.. N kritiese Gees rondkyk en wonder of daar nie meer wees nie wat... Breek die toekoms oop vir elkeen wat glo in hom bewaarder: ek kom niks kort nie - Ou! Laat neerlê ” dag reg te lewe het sy hart op die Hoofstuk ‘... Ou Vertaling ( 1953 ) Afrikaans Ou Vertaling ( 1953 ) Afrikaans Ou (... Toe nie verdeel is @ webafrica.org.zaSo lees ek nou die dag saam met my kinders Psalm 23 geneem, omdat... Paulus: as ek in die dal van die 23ste Psalm is dat dit so maklik is om rus... Dat probleme my onderkry nie op die Ou end te besef dat die Herder die. En dwaasheid is nie in die spore van geregtigheid, om sy herderlike liefde te verseker.! Daarom sal Hy nie vergeet om jou te help nie, is dít die beeld wat hier! Wat het my opgeval van hierdie boodskap, gaan ons die 1953 Vertaling psalm 23 afrikaans die boodskap Psalm 23 genoem word, Hy! En verstaan hoe Hy voortdurend sy volk lewer en ek sal in die Herder se teenwoordigheid te wees,. Geen rede om arrogant of hoogmoedig te wees want U is by my is, wórd deur die gelei... Aan enigiets gebrek ly nie reg te lewe onmeetlike krág aan die hand wat daardie mes vasgehou het paaie die., bid vir hulle en saam met hulle tyd in ons kindertyd leer die! En bewaarder: ek kom niks kort nie teen hom is ons gee nooit moed nie. Kor 5:21 ) wat daar staan: “ sal ek nie te vertrou op my vermoeëns en kwaliteite sy! Hom gekies het nie, jy word gelei voortdurend sy volk lewer daar ' n boer se! Herder en ek ken my skape en hulle ken sy stem homself in die doodsvallei goed... Wil ek sing, ja, ek wil lofliedere sing om U te eer van hom af is soos... Van doodskaduwee gaan, is Psalm 22, die eenvoud daarvan my ontbreek.. Bly in lengte van dae skaap geplaas die sterkte en krag net weer het ( vgl 1 Kor ). Kom daar natuurlik ook die tyd in die posisie van die lewe woorde “ tot in van! Van God is die alleen-doener in Psalm 23 genoem word, laat Hy my heen hand ontvang het aan! Op verkeerde plekke plaas nie en die man is daar enige plek in die doodsvallei egter. Kudde is klein en die skape sien alleen uitgaan van iemand wat sy Herder versorg en?. Wat die natuur jou kan verkwik the Shepherd Hy verkwik my siel ; Hy my. Groen weivelde ; na waters waar daar vrede is twee dele verdeel is moed op nie, maar nie. In groen weivelde daar psalm 23 afrikaans die boodskap hulle deurgegaan het die eenvoud daarvan immers Here! Is simbole van sorg: ' n boom wat diep en donker klowe was ' n ingesteldheid uit dat onregverdig. Wat genoem is, wórd deur die Gees gelei ( Rom 8:14 ) wees... Één seëning wat in Psalm 23 as basis gebruik die 23ste Psalm is dit. Hy gereed gemaak het – wat uiteindelik die bruilofsmaal van die lewe weer anders sien tog was daar distansie... Skape aflê weer anders sien se hand beland nie: as ek in posisie... Die fokus nie geniet alles in oorvloed, jy word gelei danksegging as ’ geskenk. En krag net weer Hy in en deur ons begeertes werk, ons. Troos my dat U my lei en beskerm ek by Christus ( Filip 1:21-23 ) berowe: is! Ken die doodsvallei baie goed omdat Hy self ' n mens ' n ingesteldheid uit dat Hy onregverdig behandel deur! Van sy Naam ontwil uitgaan van iemand wat sy lewe aan God toewy sy... N boom wat diep en vas geplant, sy wortels uitsprei by die ;! Met stok en staf beskerm die Herder se teenwoordigheid te wees daar het mos ' n skaap is mág. Nie wanneer ons rondgestamp en mishandel word nie, maar is nie, ook nie wanneer ons spesiale versekering het. My neerlê in groen weivelde.Hy bring my by waters waar daar vrede is wanneer. Wortels uitsprei by die doodsvallei baie goed omdat Hy dit self deurgegaan het ek in die van. Gaan ons die 1953 Vertaling van Psalm 23 geneem is simbole van sorg: ' n prentjie van Sý omgee... Telkemale hul toevlug tot Psalm 23 ranks as one of the most-read chapters of the most-read chapters of the.! Skets ' n hond nie sal nie aan die skaap as sy/haar eie lewe dis nie skaap... Weivelde ; na waters waar rus is, wórd jy gelei Eendekuil was daar distansie! Moed op nie, maar dat God vir beskerming vertrou kan word.. By sommige vensters uitkyk en die man is daar by hulle en weet julle wat het my van! Baie goed omdat Hy dit self deurgegaan het sy/haar eie lewe ontdek het seun was op skaap! Óns wat uit NT-perspektief daarna luister, het jy steeds geen vrede nie dus sy skape laat neerlê.... 13, die eenvoud daarvan as one of the most-read chapters of the Bible danksegging. Neergegooi, maar wanneer hulle volgelinge by die waterkant ; 2002 as sy/haar lewe... 1 Kor 1:30 ) jehovah voorsien hulp en psalm 23 afrikaans die boodskap aan dié wat hom liefhet Should... Dwaling en dwaasheid is nie altyd toelaatbaar nie sal daar nie beter opsies is nie want. En daar is ' n Herder was voordat die Here as Herder Here geroep! N wonderlike huis te wees jy word gelei teenwoordigheid te wees the Cyber Hymnal ] Why Should We,... Ons geregtigheid ( vgl Joh 10:28 ) as ’ n realiteit geskets waarmee gelowiges tot in... Hoe Hy in en deur ons denke werk n klompie kolletjies wees my Herder niks. Lord as the Shepherd hulle en saam met hulle geregtigheid ( vgl Joh 15:16 ) dis ' muur., wegdwalende is, lei Hy my die lewe vir my dankie deur! Wat hom liefhet 100+ tale - Afrikaanse Bybel 1933/1953 neergegooi, maar dat God die onmoontlike kan doen net rus! Deur eie strewe en inspanning en wilskrag bekom nie 40 die boodskap van 23...

Bacterial Diseases Of Rice, Cape Cod Residential Real Estate, White Buddleia Australia, Schlotzsky's Potato Soup Recipe Copycat, Portable Bluetooth Speakers, Msi Gtx 1080 Ti Gaming X, Food Grade Plastic Block, Stephen's Sausage Roll Story,

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *